ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Ưu điểm vượt trội?

Thủ tục đơn giản

Đăng ký online trên web. Hoàn tất thông tin vay tiền trong 3 phút.

Lãi suất thấp

Lãi suất hấp dẫn, có chính sách giảm lãi dành cho khách hàng thân thuộc. Nâng hạn mức hỗ trợ khi thanh toán đúng kỳ.

Hạn mức hỗ trợ lớn

Theo nhu cầu cần vốn và khả năng thanh toán của khách hàng trong khoảng từ 5 triệu đến 200 triệu (VNĐ).

Thời hạn vay linh hoạt

Từ 30 đến 160 ngày. Phương thức thanh toán tiện lợi, gốc và lãi trả theo ngày, tuần.

Thủ tục vay nhanh

Bước 1: Đăng ký

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ

Bước 3: Nhận tiền